Mẫu đơn xin giấy phép treo băng rôn tại đồng nai

Lượt xem:
Đăng vào 15/08/2020 lúc 21:41

Mẫu đơn xin giấy phép treo băng rôn tại đồng nai

Mẫu đơn xin giấy phép treo băng rôn tại đồng nai. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cho quý khách quy trình đầy đủ của việc thực hiện xin giấy phép treo băng rôn tại đồng nai như sau:
 

Thủ tục Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo

1- Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả:

- Nơi tiếp nhận: Phòng Nghiệp vụ Văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng nai.

2- Thời gian tiếp nhận, hoàn trả kết quả:

Vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật).

3- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đơn vị, Tổ chức, cá nhân muốn thực hiện quảng cáo phải  đảm bảo hồ sơ đầy đủ theo lĩnh vực được niêm iết tại cơ quan cấp phép (xem mục 7 biểu mẫu 1).

Bước 2: Bộ phận Nghiệp vụ Văn hóa hướng dẫn, thẩm định hồ sơ

- Hồ sơ đầy đủ theo quy định: Tiếp nhận, hẹn thời gian giải quyết.

- Hồ sơ còn thiếu theo quy định: Trả lại, yêu cầu bổ sung (Bộ phận Nghiệp vụ Văn hóa  tiếp nhận, hẹn thời gian giải quyết khi đơn vị, tổ chức, cá nhân đã bổ sung đầy đủ).

Bước 3: Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ theo luật định, Bộ phận Nghiệp vụ Văn hóa tiến hành thực hiện các công việc xữ lý hồ sơ theo quy định, làm giấy phép trình lãnh đạo ký. 

Bước 4: Giấy phép sau khi trình lãnh đạo ký, được chuyển cho bộ phận thủ quỹ, kế toán viết biên lai thu lệ phí.

Bước 5: Đơn vị, tổ chức, cá nhân đến tại thủ quỹ, kế toán Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nộp lệ phí và nhận giấy phép.

4- Cách thức thực hiện:

+ Hồ sơ xin cấp phép nộp trực tiếp tại phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch .

5- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+  Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo;

+ Giấy phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo;

+ Mẫu maket sản phẩm quảng cáo (bản màu), có đóng dấu của công ty quảng cáo;

+ Giấy công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa của đơn vị có sản phẩm hàng hóa;

+ Giấy tiếp nhận tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa của đơn vị quản lý nhà nước về đo lường chất lượng;

+ Đối với quảng cáo về lĩnh vực y tế phải có giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo của cơ quan của Bộ Y tế hoặc Sở Y tế;

+ Đối với quảng cáo về lĩnh vực Nông nghiệp phải có giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm;

+ Trường hợp quảng cáo tấm lớn (01 mặt trên 40m2) phải có giấy thỏa thuận của Sở Xây dựng. Ngoài các quy định trên, còn phải có các loại giấy tờ sau:

- Bản sao có công chứng một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất;

- Trong trường hợp thuê đất, phải có hợp đồng thuê đất;

- Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình, mặt bằng móng của công trình. Trường hợp công trình quảng cáo gắn vào hai bên hong nhà lầu cao tầng thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện được giải pháp liên kết vào công trình nhà lầu đã có trước (tất cả các trường hợp quảng cáo có diện tích trên 40m2 phải thông qua Sở Xây dựng 2 bộ hồ sơ, 1 bộ Sở VHTTDL lưu, 1 bộ gửi qua Sở Xây dựng để đề nghị cấp giấy phép thỏa thuận công trình quảng cáo).      

+ Trường hợp treo băng rôn khuyến mại phải có giấy chứng nhận đăng ký thực hiện khuyến mại của Sở Công thương, hoặc Bộ Công thương;

+ Trường hợp quảng cáo trên xe ô tô phải có giấy đăng ký xe do Công an sở tại cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

6- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi cơ quan cấp phép nhận được hồ sơ hợp lệ. 

7- Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng nai.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng (nếu pa nô quảng cáo có diện tích trên 40m2).

8- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

9- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

10- Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (mẫu đơn được ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch  số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN&PTNT-BXD, ngày 28/2/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông).

11- Phí, lệ phí:

Mức thu lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo được quy định cụ thể như sau:

-Từ 40m2 trở lên: 600.000đ/1giấy phép/1 bảng, biển pa nô;

- Từ 30m2 đến dưới 40m2: 500.000đ/1giấy phép/1 bảng, biển pa nô;  

- Từ 20m2 đến dưới 30m2: 400.000đ/1giấy phép/1 bảng, biển pa nô;  

- Từ 10m2 đến dưới 20m2: 200.000đ/1 giấy phép/1 bảng, biển pa nô;

- Bảng biển, pa nô diện tích dưới 10m2: 100.000đ/1 bảng, biển pa nô;

- Phương tiện giao thông, vật thể di động: 100.000đ/1 cái;

- Băng rôn: 50.000đ/1 cái (tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 2.000.000đ/1 giấy phép);

- Trường hợp cấp gia hạn giấy phép thực hiện quảng cáo chỉ thu lệ phí quảng cáo bằng 50% (mức lệ phí cấp mới);

(Các mức thu lệ phí quảng cáo trên thực hiện theo Thông tư 64/2008/TT-BTC, ngày 18/7/2008 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo).

12- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

13- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+  Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005 của Quốc hội;

+ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005 của Quốc hội về quyền tác giả và quyền liên quan;

+ Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16/11/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

+ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh quảng cáo.
 

 
Tổ chức, cá nhân                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ………………                                                                            
 
 
 
Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo
 
Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch…….
 
1.Tên tổ chức, cá nhân:………………………………………………………………………….
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………
Điện thoại:………………; Fax:………………………………………………………………….
          Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số…….…
.ngày………..tháng……..năm…..cơ quan cấp…………………………..
2.Họ và tên người chịu trách nhiệm:…………………………………..chứng minh thư nhân dân số …….do công an …………cấp ngày …..tháng…….năm……..
Địa chỉ thường trú:………………………………….
Điện thoại:……………………; Fax:…………………..
Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm……………………
Trên phương tiện ……………………..Địa điểm……………………
Kích thước…………………..số lượng………………..thời gian thực hiện quảng cáo
-Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp.
-Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.
                                                      ………..ngày……..tháng……năm…..
                                                Đại diện tổ chức, cá nhân
                                             Ký tên đối với cá nhân
 
                                             ( ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)